Ordförande har ordet

Tack för att just DU besöker vår hemsida!

 

Här finns en del att läsa om psalmodikonets historia.

Vi som engagerar oss i instrumentet är historiskt intresserade.

 

Psalmodikon hör till gruppen av ensträngade instrument som förmodligen är det

äldsta instrument som finns på jorden, förutom trumma och olika rytminstrument.

Just Psalmodikon var på 1800-talet det vanligaste instrumentet i Sverige. Det var

innan alla instrument med klaffar uppfunnits såsom dragspel, tramporgel, munspel.

Det trycktes massor av siffernotböcker på olika tryckerier. 1830 tryckte Norstedts en av de första notböckerna och flera andra förlag följde efter.

 

I början av 1900-talet försvann ”vårt” instrument från både skolor, frikyrkor, svenska statskyrkan och hemmen. De nya instrumenten lät modernt varvid Psalmodikon ofta kastades bort.

In med det nya… ut med det gamla. Idag finns fler instrument än utövare. Kurser hålls.

 

Vi inom förbundet försöker hålla instrumentet levande. Runtom i landet finns grupper som

träffas och spelar tillsammans. Psalmodikon är från början avsett för psalmsång och vi medverkar

vid gudstjänster – gärna musikgudstjänster - i kyrkor. Numera har vi utökat repertoaren med visor

och ballader. Vi spelar, berättar och sjunger för PRO-föreningar, på äldreboenden och servicehus.

Då berättar vi också historien om hur det uppkom i Sverige, hur det tillverkades och spreds.

 

Vi har ett gemensamt kulturarv att värna om. Psalmodikon är ett svenskt kulturhistoriskt instrument.

 

Göran Carlström