Psalmodika

Psalmodika är en tidskrift som ges ut 2 ggr om året. Den innehåller ca 20 sidor med artiklar om gammalt och nytt kring instrumentet samt information om året som gått och kommande årsmöte.