Ordförande har ordet

Tack för att just DU besöker vår hemsida!


Här finns en del att läsa om psalmodikonets historia.

Vi som engagerar oss i instrumentet är historiskt intresserade.


Psalmodikon hör till gruppen av ensträngade instrument som förmodligen är det äldsta instrumenten som finns på jorden, förutom trumma och olika rytminstrument. Just Psalmodikon var på 1800-talet det vanligaste instrumentet i Sverige. Det var innan alla instrument med klaffar uppfunnits såsom dragspel, tramporgel, munspel.

Det trycktes massor av siffernotböcker på olika tryckerier. 1830 tryckte Norstedts en av de första notböckerna och flera andra förlag följde efter. Finns  72 stycken som hittills är funna av olika förlag. Ingen djärv gissning att det fanns drygt 100 000 psalmodikon bara i Sverige. Användes i kyrkor, hemmen och skolor och även av spelmän som spred kunskapen om annan usik än just bara psalmer.


I början av 1900-talet försvann ”vårt” instrument från både frikyrkor och svenska statskyrkan. I Skolor fanns det kvar tills 30-talet. De nya instrumenten lät modernt varvid Psalmodikon ofta kastades bort.

In med det nya… ut med det gamla. Idag finns fler instrument än utövare. Kurser hålls.


Vi inom förbundet försöker hålla instrumentet levande. Runtom i landet finns grupper som

träffas och spelar tillsammans. Psalmodikon är från början avsett för psalmsång och vi medverkar

vid gudstjänster – gärna musikgudstjänster - i kyrkor. Numera har vi utökat repertoaren med visor

och ballader. Vi spelar, berättar och sjunger för PRO-föreningar, SPF-föreningar och på äldreboenden, servicehus och kyrkor av olika ursprung.

Då berättar vi också historien om hur det uppkom i Sverige, hur det tillverkades och hru det spreds.


Vi har ett gemensamt kulturarv att värna om. Psalmodikon är ett svenskt kulturhistoriskt instrument.