Siffernotböcker

Siffernotböcker

Listan är gjord av Maria Lagerman på Psalmboksmuséet i Karlstad. Vi tackar från förbundet för en ovärdelig hjälp, I Psalmodika november 2017 presenterades cirka 50 böcker och några handskriva häften. Maria Lagermans proffsiga sidor är nära nog en komplett samling som det går att komma. Utan handskrifter. Den innehåller 124 stycken.

Kanske finns det ännu några som inte presenterats? Vänligen meddela detta till förbundet. Tack!  


Psalmboksmuseet på Kroken (Facebook)