Skedvigruppen

Skedvigruppen


Vår grupp återfinns i Säters kommun i södra Dalarna och närmare bestämt i Stora Skedvi gamla socken. Vi är för närvarande fyra aktiva spelmän och vi spelar gärna fyrstämmigt. Ibland tar Göran Hellgren fram nyckelharpan och då kompar vi andra med våra psalmodikon efter enkla arrangemang som Leif Olofsson gjort.


Gruppen kom till när Göran Sundmark och Leif Olofsson 2012 började inreda ett musikrum på Hembygdsgården i Stora Skedvi. Ett antal gamla psalmodikon fanns i Hembygdsföreningens samlingar och väntade på att bli spelade. Göran tog kontakt med Psalmodikonförbundets dåvarande ordförande Göran Carlström. Han erbjöd sig att komma upp en helg för att gå igenom och lära oss grunderna för spelning på psalmodikon. Vi var då fem intresserade som bildade en grupp, men vår yngste, David Stevens, försvann snart till högre studier vid KTH i Stockholm och kvar blev vi fyra ”gubbar, Göran Sundmark, Göran Hellgren, Erland Nydén och Leif Olofsson.


Vi har framträtt i kyrkan och för daglediga pensionärer bl.a. Vi spelade nyligen på en Wallin-gudstjänst i Gustafs kyrka.


Vill du veta mer om Skedvigruppen?


Leif Olofsson: liefenheim@gmail.com