Strängar

Strängarna som skall sitta på Psalmodikon görs av fårtarmar. En normal sopransträng på 115 lång och

ca 1 m/m tjock görs av cirka 5 meter tarm. Till den tjocka bassträngen åtgår ca 22 meter tarm, därav prisskillnaderna. Dagspriser får ni genom kontaktpersonen här nedan. Exemplet här nedan är en altsträng som görs av cirka 10 meter tarm. Beställning görs direkt till kassören som har lagret, eller till c.tommy.karlsson@gmail.com


I handeln kostar en sopransträng 440:- (Östmans på nätet). Vi tar 200:-.för medlemmar  Längden är där 135 cm.  Finns i olika tjocklekar som kan beställas efter behov. Bassträng betingar ett pris på 275:-
Fårtarmarna snurras upp i separata rullar från leverantören som levereras i en klump.


Sätts upp i ställning. Just denna sträng är cirka 140cm. Därav spikarna i väggen.


Ställningen är gjord för 115 cm vilket är vanligaste storleken.


7 varv tarm redo att snurras. Denna är 140 cm lång.


Snurras cirka 100 varv så att allt vatten pressas ur.


Enkel, men effektiv metod.


Efter att vattnet pressats ur torkar strängen under minst 24 timmar i sommarvärme.. Därefter slipas den noga med fint sandpapper.

Slutligen klipps den av och får ligga i Mandelolja i cirka en vecka. Strängen bör underhållas vartannat år med ingnidande av sötmandelolja. Vi rekommenderar inga andra oljor.