Nordiska Psalmodikonförbundet

Nordiska Psalmodikonförbundet finns även på Facebook och på Instagram!

Kontaktpersoner


Ordförande

Tommy Karlsson

070-7670420

c.tommy.karlsson@gmail.com


Sekreterare

Vidar Lundbeck

070-31 31 605

vidar@musikfamiljen.se


Kassör

Nils Brickarp

070-557 20 08

nilsr.bri@gmail.com

Protokoll från årsmötet 2020!

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

125 kr/år (för familj på samma adress) samt utlandsmedlemmar.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnyttjande av kraftiga rabatter på strängar och inbjudan till möten. Dessutom siffernoter med stora siffror fås på begäran.


Nordiska Psalmodikonförbundet

Plusgiro    61 70 58-3

Bankgiro   471-8961


Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..


Vi spelar - Ni sjunger. En härlig blandning av historia och spelning av psalmodikon. 45 minuters program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen och Hallarydsgruppen.
Har du några frågor?

Skriv gärna några rader till ordförande Tommy Karlsson c.tommy.karlsson@gmail.comNordic-American Psalmodikonforbundets hemsida