Nordiska Psalmodikonförbundet

Nordiska Psalmodikonförbundet finns även på Facebook och på Instagram!

24 November 2020

Här finns mer information! Länk till Institutet för språk och folkminnen.

Kontaktpersoner


Ordförande

Tommy Karlsson

070-7670420

c.tommy.karlsson@gmail.com


Sekreterare

Vidar Lundbeck

070-31 31 605

vidar@musikfamiljen.se


Kassör

Nils Brickarp

070-557 20 08

nilsr.bri@gmail.com

Protokoll från årsmötet 2020!

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

125 kr/år (för familj på samma adress) samt utlandsmedlemmar.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnjutande av kraftiga rabatter på strängar och inbjudan till möten. Dessutom siffernoter med stora siffror fås på begäran.


Nordiska Psalmodikonförbundet - Plusgiro    61 70 58-3

Man kan också betala med SWISH till nr  1231670355

Har du betalat medlemsavgift med bankgiro nyligen och inte hört något från oss - kontakta vår kassör

Nils Brickarp, 070-557 20 08, nilsr.bri@gmail.com


Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..


Vi spelar - Ni sjunger. En härlig blandning av historia och spelning av psalmodikon. Ett program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen , Hallarydsgruppen och Väderstadgruppen.
Har du några frågor?

Skriv gärna några rader till ordförande Tommy Karlsson c.tommy.karlsson@gmail.comNordic-American Psalmodikonforbundets hemsida