Nordiska Psalmodikonförbundet

Nordiska Psalmodikonförbundet finns även på Facebook

och på Instagram!

Kontaktpersoner


Ordförande

Tommy Karlsson

070-7670420

c.tommy.karlsson@gmail.com


Sekreterare

Vidar Lundbeck

070-31 31 605

vidar@musikfamiljen.se


Kassör

Nils Brickarp

070-557 20 08

nilsr.bri@gmail.com

Protokoll från årsmötet 2020!

Till Nordiska Psalmodikonförbundets medlemmar.

Alla handlingar till förbundets årsmöte är nu skickade.

Till er som inte har mejl, är handlingarna skickade med

PostNord och ni bör ha det i er brevlåda tisd 1 september.

 

Om ni inte har fått någon post så hör av er till mig.

Mejl:

Tel: 070 7670420

 

30 aug 2020     

Tommy Karlsson, ordförande

På grund av den pågående pandemin kommer årsmötet 2020 att genomföras på distans.  Eftersom det, när detta skrivs, är osäkert när nuvarande restriktioner både vad gäller inrikes resor som rekommendationer för 70+ kommer att upphöra är det inte praktiskt möjligt att sätta ut ett alternativ till det beslutade datumen

29-30 augusti.


Att årsmötet sker på distans innebär att årsmöteshandlingarna samt ett förslag till årsmötesprotokoll kommer att skickas ut per e-post alt som brev i månadskiftet augusti-september. Ni kommer sedan att få möjlighet att ge synpunkter på förslaget till protokoll innan detta fastställs.


Närmare instruktioner om förfarandet får du i samband med utskicket.


Tommy Karlsson, ordförande.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

125 kr/år (för familj på samma adress) samt utlandsmedlemmar.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnyttjande av kraftiga rabatter på strängar och inbjudan till möten. Dessutom siffernoter med stora siffror fås på begäran.


Nordiska Psalmodikonförbundet

Plusgiro    61 70 58-3

Bankgiro   471-8961


Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..


Vi spelar - Ni sjunger. En härlig blandning av historia och spelning av psalmodikon. 45 minuters program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen och Hallarydsgruppen.
Har du några frågor?

Skriv gärna några rader till ordförande Tommy Karlsson c.tommy.karlsson@gmail.comNordic-American Psalmodikonforbundets hemsida