Inventering

Inventering

Idag är det få som har ett psalmodikon som tillverkats av någon närstående, utan det vanliga är att man övertagit ett psalmodikon från någon utanför familjekretsen. Därmed är risken stor, att den som en gång byggde instrumentet förblir okänd, liksom vilka som använt det tidigare. Detta är uppgifter som är svåra, ja nästan omöjliga att hitta svaren på i efterhand och det är därför viktigt att du skriver ner det du vet om ditt psalmodikons historia. 


Hur har ditt psalmodikon använts? Hur är det byggt? Finns det bilder på byggaren och eller tidigare ägare så är det givetvis extra trevligt att detta dokumenteras. Tanken är att dokumentationen ska följa instrumentet, så att den som i framtiden övertar ditt psalmodikon, också ska få med uppgifterna om byggare och tidigare ägare.


Till hjälp för detta finns en dokumentationsmall här att ladda ner.

Mejla sedan dina uppgifter till: marcus.linneberg@hotmail.com