Nordic-American Psalmodikonforbundet

Nordic-American Psalmodikonforbundet

Nordic-American Psalmodikonforbundet är en musikförening i USA som bildades 1997 av Beatrice Hole. Förening har som uppgift att främja musikinstrumentetpsalmodikon.


Hemsida: Nordic-American Psalmodikonforbundet