Webbshop

Webbshop

Psalmodikon 


Renoverad för 500 kr av instrumentmakare Bo Gustafsson i Eskilstuna plus ny sträng inköpt hos er. Nytillverkat stall. Ägdes tidigare av musikerna Mats Ågren och Tina Ahlin på Värmdö. Vi har använt den i en filminspelning 2023.
Ursprung: Norrland. Finns i Sörmland
Priset är 800 kr"


Kontakt:

Anne Öster och Janne Öster
Teater Klämman AB
Fridals gård, 642 63 Mellösa
0735997692teaterklämman 4
Teaterklämman 1
teaterkklämman 3
teaterklämman 2

Strängar


Förbundet tillhandahåller handgjorda strängar tillverkade enligt gammal metod med fårfjälster som tvinnas, slipas och läggs i mandelolja. Resultatet blir en sträng som får ditt psalmdikonatt låta som det gjorde förr. Strängarna är cirka 143 cm långa och 1,3 mm tjocka för sopransträngar och 1,8 mm tjocka för bassträngarna.


Medlemspris:

Sopransträng: 200 kr

Bassträng: 275 kr


Priset för icke-medlemmar:

Sopransträng: 400 kr

Bassträng: 475 kr331441500_626467102577145_1535790015273443383_n