Johannes Dillner

Johan Dillner

Johan Dillner föddes 1785 i Selånger i Medelpad. Han läste teologi i Uppsala och slutade som kyrkoherde 1839 i Östervåla i Uppland.


I Östervåla finns för övrigt Sveriges enda psalmodikonmuseum. Innan dess var Dillner i Funbo där han startade Sveriges första kyrkokör.  Han titulerades som Hovpredikant. Hans första tjänst var i Östra Ryd. Han medverkade  som fältpräst i kriget i Norge. Där han blev vän med Sveriges konung, Bernadotte. Därav tjänsten i Stockholm.


Det visade sig att många församlingar inte hade råd med orgel. Prosten Dillner kände till ett enkelt stränginstrument som var enkelt att tillverka och som skulle passa både i kyrka och skola. Monokorden (grekiska: ensam-sträng) hade introducerats i Köpenhamn 1823 i syfte att förbättra sången i skolorna. Men instrumentet blev snart populärt också i kyrkliga kretsar.


Dillner tog upp idén som snabbt slog igenom i Sverige. Med små förändringar blev det ett psalmodikon. Detta bestod av en resonanslåda och på den spändes en tarmsträng, som genom ett flyttbart stall bestämde tonhöjden. Det var en rektangulär låda som spelades med stråke. Strängen kunde vara av metall eller gjord av fårtarmar. Som greppbräda tjänade en smal trälist, fastlimmad på lockets mitt. Den indelades i 30 halvtonsteg genom trappstegsformade nedskärningar. Dessa var numrerade med siffror.


Meningen med instrumentet, enligt Dillner, var att det skulle vara lätt att lära sig spela. Han garanterade att alla skulle kunna lära sig spela vilken psalm som helst på en halvtimme...


Wikipedia: Johan Dillner